sid

sid zalozka

1. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 2. června 2005, Hotel EXPO

 


 

 • JUDr. Alena Ludrovská, předsedkyně rady sdružení SOLUS
  Úloha úvěrových registrů v ČR
  Sdružení Solus a jeho činnost
  Etický kodex sdružení
  Pravidla pro vytváření, správu a využívání databází
  Doporučená znění souhlasů subjektu údajů

 

 • JUDr. Jiří Maštalka, referát poradních útvarů, Úřad pro ochranu osobních údajů
  Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění
  Zpracování osobních údajů
  Zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění
  Zákon č. 328/1999 Sb., v platném znění

 

 • Ing. Eva Nebeská, oddělení metodiky všeobecné kontroly České obchodní inspekce
  Zákon č. 321/2001 Sb., v platném znění o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.