sid

sid zalozka

17. SEMINÁŘ CESTA K ZODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2013, hotel Barceló  • Mgr. Lukáš Vacek, Zástupce finančního arbitra
    Nejčastěji řešené spory mezi zákazníky a finančními institucemi

 

  • Mgr. Pavel Štern, Ředitel Probační a mediační služby ČR
    Aktuální činnosti Aliance proti dluhům


  • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
    Aktuální informace k fungování registrů sdružení SOLUS
© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.