sid

sid zalozka

Přednášky SID

PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A SKIMMING

Přednáška je určena pracovníkům z různých sektorů, jejichž pracovní činnost je spojena s platebními prostředky. Přináší ukázky konkrétních ochranných prvků s praktickým využitím a představení možného padělání a rozpoznání padělků v praxi. Část přednášky je také věnována diskuzi k případům padělání a skimmingu zjištěných z praxe.
 
 
Max. počet účastníků  20
Min. počet účastníků  10
Hodinová dotace  3
Poplatek za 1 účastníka 1 800 Kč bez DPH
2 178 Kč s DPH

OBSAH PŘEDNÁŠKY

Přednáška je vedena v českém jazyce a představí účastníkům ochranné prvky používané při výrobě bankovek a platebních karet. Seznámí účastníky s použitím ochranných prvků v širším kontextu. Upozorní na možnosti odhalení nepravosti platebních prostředků a právní následky jejich padělání. Seznámí účastníky s postupy k zjištění padělaných platebních prostředků. Představí pojem skimming, postupy k zjištění a možné ochraně.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

  • detailní seznámení s ochrannými prvky, které jsou používány při výrobě platebních prostředků
  • problematika právních aspektů padělání platebních prostředků
  • představení postupů k zjištění padělaných platebních prostředků
  • obeznámení s pojmem skimming
  • poukázání na možnosti odhalení skimmingu a ochrany před ním
  • seznámení s vybranou kazuistikou
  • praktické zkoušky rozpoznání pravé bankovky od padělku

 

Forma prezenční forma
Pro koho je přednáška určena pracovníci bankovního i nebankovního sektoru, kteří se při své pracovní činnosti běžně setkávají s platebními prostředky
Místo konání Praha
Materiální zabezpečení učebna s projekcí, UV lampa, lupa, specimeny

 

ODBORNÝ GARANT

Mgr. Vendula Kwasniaková je předním českým odborníkem v oblasti odhalování padělaných platidel. Má více než 20 let zkušeností pro Policii ČR, kde prošla několika významnými pozicemi. V letech 2011 až 2016 vedla v rámci ÚOOZ Odbor padělání, kde byla mimo jiné zodpovědná za řízení mezinárodní spolupráce při boji s kriminálně organizovanými skupinami. Vedla metodickou činnost v úseku padělání, spolupracovala úzce s ČNB, ECB a dalšími bankovními i nebankovními subjekty. Mgr. Vendula Kwasniaková je držitelkou Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň TAJNÉ a Certifikátu k podávání orientačního a předběžného posouzení pravosti platebních prostředků pro OČTŘ. Má rozsáhlé zkušenosti z praxe i přednáškové a lektorské činnosti.

 

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK

TERMÍN 21.5.2019

 

Máte více kolegů, kteří by se rádi přednášky zúčastnili? Pokud ano, kontaktujete nás na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript pro stanovení zvýhodněné ceny. Cenovou kalkulaci Vám zpracujeme na základě konkrétních požadavků.

 

V budoucnu bude tato přednáška rozšířena o oblast zabývající se Identifikačními doklady a jejich ochrannými prvky.

 

pdf Produktový leták na přednášku PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A SKIMMING

 

© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.