sid

sid zalozka

Údaje o statutárních orgánech

Představenstvo

Ing. Luděk Jírů - předseda představenstva, v současné době zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Home Credit a.s.

Mgr. Petra Slunečková - místopředsedkyně představenstva, v současné době zastává funkci ředitelky právního útvaru společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

Ing. Miroslav Crha - člen představenstva, v současné době zastává funkci generálního ředitele a jednatele společnosti Global Payments Europe, s.r.o.


Dozorčí rada

Ing. Luděk Čermák, MBA - předseda dozorčí rady, v současné době zastává funkci obchodního a marketingového ředitele společnosti ESSOX s.r.o.

Ing. Tomáš Červinka - člen dozorčí rady,  v současné době zastává funkci finančního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Mgr. Ing. Vladimír Wimmer - místopředseda dozorčí rady,  v současné době zastává funkci Ředitel ekonomického rizika a Basel II ve společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

 

Vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem

Jan Stopka - výkonný ředitel společnosti
© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.