sid

sid zalozka

16.5.2005 - Sdružení SOLUS zahájilo činnost registru IČ

solus sid

 

Sdružení SOLUS zahájilo činnost registru IČ

Praha, 16. května 2005 – Společnost pro informační databáze, a.s. připravila pro sdružení SOLUS nový produkt, a to registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky (registr IČ), který mohou využívat členové sdružení SOLUS a jehož pilotní ostrý provoz byl zahájen v květnu 2005. Sdružení SOLUS tímto potvrzuje svoji pozici a význam na českém trhu  finančních služeb, když svým členům nabízí možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb. Novým členem sdružení SOLUS se od 21. dubna 2005 stala společnost COFIDIS. Je tak již dvanáctou společností, která se svým členstvím ve sdružení SOLUS hlásí k odpovědnému úvěrování v České republice.

Sdružení SOLUS tak nyní nabízí svým členům možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných finančních služeb nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům a právnickým osobám, a to prostřednictvím negativního registru FO a negativního registru IČ.

Registr IČ – registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky. Registr obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o způsobu a rozsahu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta, po dobu 3 let.

Registr FO shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech (spotřebitelích), kteří nemají zájem plnit své závazky, nebo se dostali do problémů se splácením poskytnutých finančních služeb. Databáze neobsahuje žádné citlivé informace, ale pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta, po dobu 3 let.

Společnost pro informační databáze, a.s., která je zpracovatelem registru FO a registru IČ vyřídila v prvním čtvrtletí roku 2005 245.885 dotazů od členů sdružení SOLUS, oproti 63.969 dotazům ve stejném období v roce 2004.

Společnost COFIDIS s.r.o., součást mezinárodní finanční skupiny poskytující půjčky po telefonu již 20 let v mnoha evropských zemích, se svým členstvím hlásí k hlavnímu poslání sdružení SOLUS spolupracovat na prevenci vzniku rizikových pohledávek u nabízených finančních služeb a k ochraně klientů. Získáním informace o skutečnosti, že žadatel o finanční službu neplní či neplnil své závazky vůči jinému členu sdružení, se daří nejenom minimalizovat přímé ztráty z poskytnutých finančních služeb, ale i náklady související s řešením pohledávek zahrnující i uplatnění nároku soudní cestou. Činnost sdružení SOLUS významně přispívá k ochraně klientů před jejich předlužováním v případě, že nejsou schopni plnit své předchozí závazky.

 

Informace o sdružení SOLUS:

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl. O vzniku sdružení se poprvé začalo uvažovat na podzim roku 1998. Po několikaměsíční práci přípravného výboru, který připravoval právní rámec a pravidla fungování sdružení, mohli zakládající členové na ustavující členské schůzi dne 3. června 1999 podepsat základní dokumenty sdružení SOLUS. Dne 18. června 1999 byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost.

Aktuálními členy sdružení SOLUS jsou: Beneficial Finance a.s., CCB Finance, a.s., CCS Česká společnost pro platební karty a. s., CETELEM ČR, a.s., COFIDIS s.r.o., Český Triangl, a.s., ESSOX s.r.o., Home Credit Finance a.s., HVB Bank Czech Republic a.s., Profireal, a.s., Raiffeisenbank a.s., VB Leasing CZ, spol. s r.o.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.