sid

sid zalozka

20.9.2005 - eBanka se stala novým členem sdružení SOLUS

solus sid

 

 

eBanka se stala novým členem sdružení SOLUS

Praha 20. září 2005 - Dalším členem sdružení SOLUS se od 14. září 2005 stala eBanka. Je tak již třetí bankou, která se svým členstvím ve sdružení SOLUS hlásí k odpovědnému úvěrování v České republice.

Sdružení SOLUS, prostřednictvím databáze spotřebitelů (registr FO) a databáze podnikatelů a právnických osob neplnících své závazky (registr IČ), nabízí svým členům možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb a významně přispívá také k ochraně klientů před jejich předlužováním v případě, že nejsou schopni plnit své předchozí závazky. „eBanka je společně s HVB Bank Czech Republic a Raiffeisenbank již třetím členem sdružení SOLUS z bankovního sektoru. Rozšiřování členské základny z řad bank bude i nadále pokračovat. V současné době jednáme s dalšími čtyřmi bankovními domy,“ řekl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Společnost SID zprovoznila on-line verzi registru FO v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje. Zatímco v první polovině roku 2004 bylo zaznamenáno 286 696 dotazů, v druhé polovině roku 2004 to bylo 552 655. Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhl počet dotazů již 560 087. Meziročním nárůstem o 95 % byla potvrzena důležitá role negativního registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně zájmů členů sdružení SOLUS a zabránit předlužování klientů. Registr FO obsahoval k 30.6.2005 celkem 238 875 záznamů o cca 208 tisících klientech, kteří měli či stále mají problém se splácením svých závazků.

K vysoké míře využívání negativního registru FO přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů je vyřízeno do 1 vteřiny od vznesení požadavku. „Vzhledem k tomu, že snahou společností poskytujících retailové služby je co nejrychlejší vyřízení žádosti o jejich službu, je rychlost zodpovězení dotazu pro naše členy klíčová,“ dodal Jan Stopka.

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl. O vzniku sdružení se poprvé začalo uvažovat na podzim roku 1998. Po několikaměsíční práci přípravného výboru, který připravoval právní rámec a pravidla fungování sdružení, mohli zakládající členové na ustavující členské schůzi dne 3. června 1999 podepsat základní dokumenty sdružení SOLUS. Dne 18. června 1999 byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost.

© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.