Přednášky SID

Odborné přednášky SIDSID nově nabízí možnost zúčastnit se odborných přednášek zabývajících se problematikou ochranných prvků u platebních prostředků a identifikačních dokladů. Přednášky se zaměřují také na bezpečnosti v platebním styku, odhalovaní případných padělků bankovek nebo dokladů. Jsou určeny pro odbornou veřejnost z různých sektorů. Součástí přednášek je i praktická ukázka a získání know-how jak případné padělky rozpoznat. Odbornost přednášek zaručuje erudovaný odborný garant Mgr. Vendula Kwasniaková.

Mgr. Vendula Kwasniaková má více než 20 let zkušeností pro Policii ČR, kde prošla několika významnými pozicemi. V letech 2011 až 2016 vedla v rámci ÚOOZ Odbor padělání, kde byla mimo jiné zodpovědná za řízení mezinárodní spolupráce při boji s kriminálně organizovanými skupinami. Vedla metodickou činnost v úseku padělání, spolupracovala úzce s ČNB, ECB a dalšími bankovními i nebankovními subjekty. Mgr. Vendula Kwasniaková je držitelkou Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň TAJNÉ a Certifikátu k podávání orientačního a předběžného posouzení pravosti platebních prostředků pro OČTŘ. Má rozsáhlé zkušenosti z praxe i přednáškové a lektorské činnosti.

OKRUHY PŘEDNÁŠEK
Přednáška Identifikační doklady
Přednáška Platební prostředky a skimming