Přednáška Identifikační doklady

IDENTIFIKAČNÍ DOKLADY A JEJICH OCHRANNÉ PRVKY
Přednáška je určena pracovníkům z různých sektorů, jejichž pracovní činnost je spojena s identifikačními doklady. Přináší ukázky konkrétních ochranných prvků s praktickým využitím a představením možného padělání/pozměnění a zneužití v praxi. Část bude věnována také diskuzi k případům padělání/pozměnění a zneužití zjištěných z praxe.

Max. počet účastníků       10
Hodinová dotace         3
Poplatek za 1 účastníka 1 800 Kč bez DPH
2 178 Kč s DPH

 

OBSAH PŘEDNÁŠKY
Přednáška je vedena v českém jazyce a představí účastníkům ochranné prvky používané při výrobě identifikačních dokladů. Seznámí s použitím ochranných prvků v širším kontextu. Upozorní na možnosti odhalení nepravosti identifikačních dokladů a právní následky jejich padělání/pozměnění a zneužití. Seznámí účastníky s možnými postupy k zjištění padělaných identifikačních dokladů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

  • seznámení se s obsahem pojmu Identifikační doklady (ID);
  • představení platných ID v ČR;
  • obeznámení s ochrannými prvky, které jsou používány při výrobě ID a jejich výrobní procesy;
  • právní aspekty padělání a pozměnění ID;
  • vysvětlení pojmu padělání a typické metody padělání z praxe;
  • představení nejběžnějších postupů k zjištění padělaných ID;

 

Forma prezenční forma
Pro koho je přednáška určena pracovníci bankovního i nebankovního sektoru, kteří se při své pracovní činnosti běžně setkávají s identifikačními doklady
Místo konání Praha
Materiální zabezpečen učebna s dataprojektorem, UV lampa, lupa, specimeny
Vyhodnocení zpracované zpětné vazby účastníků

 

ODBORNÝ GARANT
Mgr. Vendula Kwasniaková je předním českým odborníkem v oblasti odhalování padělaných platidel. Má více než 20 let zkušeností pro Policii ČR, kde prošla několika významnými pozicemi. V letech 2011 až 2016 vedla v rámci ÚOOZ Odbor padělání, kde byla mimo jiné zodpovědná za řízení mezinárodní spolupráce při boji s kriminálně organizovanými skupinami. Vedla metodickou činnost v úseku padělání, spolupracovala úzce s ČNB, ECB a dalšími bankovními i nebankovními subjekty. Mgr. Vendula Kwasniaková je držitelkou Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň TAJNÉ a Certifikátu k podávání orientačního a předběžného posouzení pravosti platebních prostředků pro OČTŘ. Má rozsáhlé zkušenosti z praxe i přednáškové a lektorské činnosti.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK
Pokud Vás nabízený seminář zaujal a chtěli byste se zúčastnit, vyberte si prosím jeden z níže uvedených termín. Následně budete přesměrováni na formulář pro zadání Vašich údajů a potvrzení Vaší účastni na semináři ve vybraném termínu.
Aktuálně není vypsán termín pro konání přednášek

 

Máte více kolegů, kteří by se rádi přednášky zúčastnili? Pokud ano, kontaktujete nás na e-mailové adrese info@sid.cz pro stanovení zvýhodněné ceny. Cenovou kalkulaci Vám zpracujeme na základě konkrétních požadavků.