Přednáška Platební prostředky a skimming

PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A SKIMMING
Přednáška je určena pracovníkům z různých sektorů, jejichž pracovní činnost je spojena s platebními prostředky. Přináší ukázky konkrétních ochranných prvků s praktickým využitím a představení možného padělání a rozpoznání padělků v praxi. Část přednášky je také věnována diskuzi k případům padělání a skimmingu zjištěných z praxe.

Max. počet účastníků       20
Min. počet účastníků       10
Hodinová dotace         3
Poplatek za 1 účastníka 1 800 Kč bez DPH
2 178 Kč s DPH

 

OBSAH PŘEDNÁŠKY
Přednáška je vedena v českém jazyce a představí účastníkům ochranné prvky používané při výrobě bankovek a platebních karet. Seznámí účastníky s použitím ochranných prvků v širším kontextu. Upozorní na možnosti odhalení nepravosti platebních prostředků a právní následky jejich padělání. Seznámí účastníky s postupy k zjištění padělaných platebních prostředků. Představí pojem skimming, postupy k zjištění a možné ochraně.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

  • detailní seznámení s ochrannými prvky, které jsou používány při výrobě platebních prostředků;
  • problematika právních aspektů padělání platebních prostředků;
  • představení postupů k zjištění padělaných platebních prostředků;
  • obeznámení s pojmem skimming;
  • poukázání na možnosti odhalení skimmingu a ochrany před ním;
  • seznámení s vybranou kazuistikou;
  • obeznámení s pojmem skimming;
  • praktické zkoušky rozpoznání pravé bankovky od padělku;

 

Forma prezenční forma
Pro koho je přednáška určena pracovníci bankovního i nebankovního sektoru, kteří se při své pracovní činnosti běžně setkávají s platebními prostředky
Místo konání Praha
Materiální zabezpečen učebna s projekcí, UV lampa, lupa, specimeny, padělané bankovky – zapůjčené od České národní banky

 

ODBORNÝ GARANT
Mgr. Vendula Kwasniaková je předním českým odborníkem v oblasti odhalování padělaných platidel. Má více než 20 let zkušeností pro Policii ČR, kde prošla několika významnými pozicemi. V letech 2011 až 2016 vedla v rámci ÚOOZ Odbor padělání, kde byla mimo jiné zodpovědná za řízení mezinárodní spolupráce při boji s kriminálně organizovanými skupinami. Vedla metodickou činnost v úseku padělání, spolupracovala úzce s ČNB, ECB a dalšími bankovními i nebankovními subjekty. Mgr. Vendula Kwasniaková je držitelkou Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň TAJNÉ a Certifikátu k podávání orientačního a předběžného posouzení pravosti platebních prostředků pro OČTŘ. Má rozsáhlé zkušenosti z praxe i přednáškové a lektorské činnosti.

 

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK
Pokud Vás nabízený seminář zaujal a chtěli byste se zúčastnit, vyberte si prosím jeden z níže uvedených termín. Následně budete přesměrováni na formulář pro zadání Vašich údajů a potvrzení Vaší účastni na semináři ve vybraném termínu.


Aktuálně není vypsán termín pro konání přednášek

 

Máte více kolegů, kteří by se rádi přednášky zúčastnili? Pokud ano, kontaktujete nás na e-mailové adrese info@sid.cz pro stanovení zvýhodněné ceny. Cenovou kalkulaci Vám zpracujeme na základě konkrétních požadavků.