Registr FO

Negativní klientský registr fyzických osob

Registr spotřebitelů neplnících své smluvní závazky

Registr FO shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech (spotřebitelích), kteří nemají zájem plnit své závazky, nebo se dostali do problémů se splácením poskytnutých služeb. Registr FO obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.

Společnost SID zprovoznila on-line verzi Registru FO v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje, což potvrzuje důležitou roli Registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně práv členů sdružení SOLUS a zabránit předlužování spotřebitelů.

Od přechodu na on-line verzi Registru FO v roce 2004 do konce roku 2014 realizovali uživatelé Registru FO několik desítek milionů dotazů.

Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní a nezbytným standardem při řízení rizik u poskytovanýc h služeb tím, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu.

Negativní klientské registry SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu). Díky moderním technologiím, které při zpracování dat společnost SID používá, dokážou negativní klientské registry SOLUS zodpovědět 99,9 % dotazů členských společností v čase kratším než 1 vteřina.