Registr IČ

Negativní klientský registr podnikatelů a právnických osob

Registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky

Ostrý provoz Registru IČ byl zahájen v květnu 2005. Registr IČ, stejně jako Registr FO, shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků.

Registr IČ obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o způsobu a rozsahu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.

Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní a nezbytným standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu.

Negativní klientské registry SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu). Díky moderním technologiím, které při zpracování dat společnost SID používá, dokážou negativní klientské registry SOLUS zodpovědět 99,9 % dotazů členských společností v čase kratším než 1 vteřina.