Registr IR

Insolvenční registr

Insolvenční registr

Insolvenční registr („Registr IR“) umožňuje pohodlně pracovat s informacemi z veřejně přístupné databáze insolvenčního rejstříku vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

K dispozici je celá paleta služeb od možnosti jednoduchého dotazu na existenci konkrétního klienta v Registru IR, přes dotazy s podrobnými informacemi o daném insolvenčním dlužníkovi, přes hromadné dotazy a možnost okamžitého upozornění na výskyt nového insolvenčního dlužníka mezi svými dlužníky až po využití konfigurovatelné monitorovací aplikace.

Monitorovací aplikace přehledně zobrazuje změny v insolvenčním řízení u jednotlivých insolvenčních dlužníků a upozorňuje na důležité termíny. Aplikace zároveň upozorňuje vybrané zaměstnance členské společnosti formou zaslání shrnujících e-mailů nebo okamžitých upozornění.