Registr ND

Registr neplatných a odcizených dokladů

Registr neplatných a odcizených dokladů

Členské společnosti mají možnost v Registru neplatných a odcizených dokladů („Registr ND“) zjistit formou on-line dotazu, zda žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady (občanské průkazy a cestovní pasy). Registr ND tak poskytuje občanům okamžitou ochranu proti zneužití osobních dokladů a zároveň chrání členské společnosti před zneužitím poskytovaných služeb.

V Registru ND se nacházejí data z oficiální databáze neplatných dokladů, kterou vede Ministerstvo vnitra České republiky, data zadaná členskou společností na žádost občana i data zadaná přímo občanem.

Přidanou hodnotou, kterou mohou společnosti nabídnout svým klientům, je ochrana proti zneužití osobních dokladů v rámci členských společností sdružení SOLUS, které využívají služeb Registru ND. Společnosti totiž mohou na žádost občana zavést jeho ztracený/odcizený doklad přímo do Registru ND.

Samotní občané mají možnost online ochrany formou zadání svého ztraceného/odcizeného dokladu na webové stránce sdružení SOLUS (www.solus.cz). Takto zadaný neplatný doklad poskytuje ochranu v rámci členských společností sdružení SOLUS využívajících služeb Registru ND.

Nahlášení ztráty/odcizení osobních dokladů prostřednictvím členské společnosti nebo přímé zadání občanem přes webové rozhraní nenahrazuje nahlášení na Policii České republiky. Pokud se takto nahlášený doklad neobjeví v oficiální databázi neplatných a odcizených dokladů Ministerstva vnitra, je po několika dnech z Registru neplatných a odcizených dokladů smazán.