Registr R3S

Registr třetích stran

Registr třetích stran

Registr R3S má za cíl přispět ke kultivaci trhu a taktéž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik a zvyklostí používaných v některých případech třetí stranou při uzavírání či naplňování smluvního vztahu, které mohou případně vést až k vážnému poškození dobrého jména členské společnosti i samotného klienta. V rámci R3S si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, dealerů, subdealerů apod.), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly.