Semináře

Semináře „Cesta k odpovědnému úvěrování“

Jednou z velmi důležitých aktivit je vzdělávání zástupců společností a ostatní odborné veřejnosti v oblasti odpovědného úvěrování, legislativních změn a dalších trendů, které ovlivňují řízení rizika u poskytovaných služeb. Od roku 2005 proto Společnost pro informační databáze, a.s. organizuje semináře s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“ pro zástupců členských společností sdružení SOLUS.

Historická témata seminářů:

22. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. ZÁŘÍ 2018, POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

TÉMA: Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR

 • Marek Benda, předseda Ústavně právního výboru
  Úvod do problematiky zadlužení spotřebitelů v České republice.
 • Patrik Nacher, předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele
  Vývoj finanční gramotnosti obyvatel a nutnost ochrany spotřebitele na straně prevence před neuváženým přijímáním závazků
 • Radek Hábl, autor MapaExekuci.cz
  Představení problematiky exekucí v České republice
 • Josef Prokeš, ředitel sekce správní Úřad pro ochranu osobních údajů
  Registry klientských informací a jejich legitimita z hlediska ochrany osobních údajů
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Představení registrů klientských informací sdružení SOLUS. Spravované údaje a statistiky, jejich vývoj v uplynulých pěti letech
 • Pozvánka v PDF

 

21. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 20. ČERVNA 2017, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

 • prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel Samostatného odboru finanční stability, ČNB
  Ukazatele rizikovosti hypotečních úvěrů a jejich horní hranice v doporučeních ČNB
 • Ján Hurný, Společnost pro informační databáze
  Případové studie využití Alertů a Hromadných dotazů v registrech SOLUS
 • Ing. Marek Novotný, MBA, ředitel Credit Managementu O2 Czech Republic
  Telco Score – nový produkt na trhu scoringových informací
 • Mgr. Ing. Eva Hepperová, předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců
  Nová legislativa v insolvencích a její dopad na insolvenční správce a věřitele
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky a porovnání informací v registrech klientských informací SOLUS, Centrální evidenci exekucí a Insolvenčním rejstříku
 • Pozvánka v PDF

 

20. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. ŘÍJNA 2016, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

 • Vít Ossendorf, Česká národní banka
  Poskytování licence ČNB pro poskytování úvěrů dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

 • Jan Slanina, pověřenec ochrany údajů SOLUS
  Ochrana osobních údajů v praxi provozovatele registru klientských informací
 • Radek Hábl, Agentura pro sociální začleňování
  Představení nové strategie činnosti Agentury
 • Jindřich Kubát, Česká národní banka
  Představení zkoušky odborné způsobilosti pro pracovníky úvěrových společností
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Zadlužení občanů v regionech České republiky.
  Monitoring odpovědného přístupu k prověřování bonity klientů u členů SOLUS.
 • Pozvánka v PDF

 

19. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ÚNORA 2015, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

 • Matěj Urban, zástupce EEIP, a.s./Univerzity Karlovy
  Představení výsledků studie Navigátor bezpečného úvěru 2014
 • Jana Steckerová, senior ekonomka Komerční banky
  Makroekonomický výhled a úvěrový trh v roce 2015
 • Jan Slanina, ředitel pro vnější vztahy a compliance Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Aktuální informace a právní aspekty z činnosti sdružení SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

18. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. ČERVNA 2014, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

 • Daniel Hůle, vedoucí programů Karierního a Dluhového poradenství organizace Člověk v tísni
  Obchod s bídou
 • Mgr. Luboš Dörfl, Soudce Vrchního soudu v Praze
  Oddlužení v soudní praxi
 • Jan Slanina, Produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Nové produkty pro využití registrů sdružení SOLUS
  Vývoj v oblasti sporu o odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Pozvánka v PDF

 

17. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2013, HOTEL BARCELÓ

 • Mgr. Lukáš Vacek, Zástupce finančního arbitra
  Nejčastěji řešené spory mezi zákazníky a finančními institucemi
 • Mgr. Pavel Štern, Ředitel Probační a mediační služby ČR
  Aktuální činnosti Aliance proti dluhům
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální informace k fungování registrů sdružení SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

16. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ČERVNA 2013, HOTEL BARCELÓ

 • Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
  Aktuální stav základních registrů a připravované změny

 • Jakub Seidler, Tomáš Konečný, Samostatný odbor finanční stability ČNB
  Představemí výsledků šetření úvěrových podmínek bank

 • Jan Slanina, produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Aktuální statistika registrů a vývoj nových projektů sdružení SOLUS

 • Pozvánka v PDF

 

15. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. PROSINCE 2012, HOTEL BARCELÓ

 • PhDr. Petr Teplý, odborný asistent na Univerzitě Karlově
  Představení projektu Navigátor bezpečného úvěru
 • Ing. David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s.
  Aktuální zkušenosti z práce s klienty z Poradny při finanční tísni
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Rozšiřování členské základny a vývoj nových projektů sdružení SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

14. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2012, HOTEL BARCELÓ

 • Ing. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur
  Záměr regulace činnosti inkasních agentur v souvislostech
 • Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA, hlavní ekonom, Komerční banka
  Makroekonomický výhled ekonomiky ČR ve druhé polovině roku 2012
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální novinky a statistiky klientských registrů SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

13. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. PROSINCE 2011, HOTEL BARCELÓ

 • JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele, Česká národní banka
  Posuzování úvěruschopnosti dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru z pohledu orgánu dohledu
 • JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady Expertů Asociace insolvenčních správců ČR
  Nová povinnost podat insolvenční návrh po 1. lednu 2012 – následky porušení povinnosti z pohledu dlužníka a věřitele
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Zhodnocení roku 2011, plánované novinky na rok 2012
 • Pozvánka v PDF

 

12. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 22. ČERVNA 2011, HOTEL BARCELÓ

 • Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky
  Spotřebitelské úvěry – novinka v pravomoci finančního arbitra
 • Mgr. Luboš Dörfl, soudce a místopředseda Krajského soudu v Praze v úseku insolvencí
  Oddlužení a jeho hodnocení z pohledu soudní praxe
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

11. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2010, HOTEL BARCELÓ

 • Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní analytik Raiffeisenbank a.s.
  Česká ekonomika a podnikatelský sektor na cestě z recese
 • Ing. Josef Maňhal, vrchní inspektor inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina
  Zákon 145/2010 o spotřebitelském úvěru
 • Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank
  Český spotřebitel v poločase ekonomického oživení
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

10. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 9. ČERVNA 2010, HOTEL BARCELÓ

 • Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Makroekonomický pohled na zadluženost a scénáře budoucího vývoje
 • MVDr. Ilona Rochová, odbor Hospodářské kriminality ÚSKPV
  Praktické zkušenosti s prověřováním úvěrových a pojistných podvodů
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

9. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

 • Ondřej Simon, člen presidia České Asociace Treasury
  Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách
 • Radomíra Papoušková, koordinátorka European Mortgage Federation v ČR
  Možné dopady evropské regulace na náš trh
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Rozšíření členské základny sdružení SOLUS a rozšíření produktové nabídky SID + aktuální statistiky z registrů SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

8. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 25. ČERVNA 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

 • Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR
  České podniky v období finanční krize
 • Ing. Josef Tržický, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Mgr. Lukáš Vacek, vedoucí oddělení Ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ministerstvo financí ČR
  Transpozice směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru
 • Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt e-governmentu, Ministerstvo vnitra České republiky
  Základní registry státu a datové schránky
 • Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  10 let na cestě k odpovědnému úvěrování
 • Pozvánka v PDF

 

7. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 10. PROSINCE 2008, HOTEL ADRIA

 • Ing. Miroslav Ševčík, CSc., ekonom
  Současná finanční krize – její příčiny a průběh
 • Kamil Kunc, analytik, výzkumná agentura STEM/MARK
  Postoje a názory českých spotřebitelů v době nestability finančních trhů
 • Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Novinky v negativních klientských registrech SOLUS
 • Pozvánka v PDF

 

6. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 24. ČERVNA 2008, QUALITY HOTEL PRAGUE

 • Ladislav Veselý, vedoucí výrobního závodu Státní tiskárny cenin
  Platné verze dokladů, ochranné prvky, trendy v padělání dokladů
 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonomický poradce Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje
 • Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Statistiky negativních klientských registrů SOLUS a představení projektu „neplatné doklady“
 • Pozvánka v PDF

 

5. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2007, HOTEL JOSEF

 • Plk. Mgr. Vladimír Zimmel, zástupce ředitele ÚSKPV, Policejní prezidium
  Trendy v padělání dokladů a finanční kriminalitě
 • MUDr. Petr Ježek, Asociace občanských poraden ČR
  Představení projektu Komplexní systém dluhového poradenství pro občanské poradny v ČR
 • Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky a novinky ve fungování negativních klientských registrů SOLUS
  Tisková zpráva
 • Pozvánka v PDF

 

4. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2006, HOTEL EXPO

 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje
 • JUDr. Věra Knoblochová, PhD., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Evropská směrnice o spotřebitelských úvěrech – stav projednávání, očekávané změny, pozice ČR
 • Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s., a tajemník sdružení SOLUS
  Dopady existence negativních registrů na chování spotřebitelů a přínosy registru pro členy sdružení SOLUS
  Tisková zpráva
 • Pozvánka v PDF

 

3. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 27. ČERVNA 2006, HOTEL EXPO

 • Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky
  Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR: výzva a příležitost
 • Ing. Vladimír Hanuš, místopředseda spotřebitelské organizace Spotřebitel.cz
  Spotřebitelská problematika v ČR
 • Pozvánka v PDF

 

2. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. PROSINCE 2005, HOTEL EXPO

 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva
 • Mgr. Jiří Kohoutek, vedoucí občansko – právní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR
  Nová úprava úpadkového práva – návrh zákona o insolvenčních správcích a návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Pozvánka v PDF

 

1. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 2. ČERVNA 2005, HOTEL EXPO

 • JUDr. Alena Ludrovská, předsedkyně Rady sdružení SOLUS
  Sdružení a jeho činnost, Etický kodex, Pravidla pro vytváření, správu a využívání databází; doporučené souhlasy; kontrolní mechanismy; přínosy činnosti sdružení pro členy a jejich klienty
 • JUDr. Jiří Maštalka, referát poradních útvarů ÚOOÚ
  Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění – postřehy z praxe a kontrol; používání rodného čísla; kopie OP; zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění
 • Alice Barešová, vedoucí oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI, a Ing. Eva Nebeská, oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI
  Zákon č. 21/2001 Sb., v platném znění; RPSN a její výpočet; postřehy z praxe,
 • Pozvánka v PDF