TelcoScore

TelcoScore, Telco Score, Telco-Score

TelcoScore

Služba TelcoScore poskytuje predikce chování zákazníka – pravděpodobnost defaultu zákazníka ve finančních službách na základě telekomunikačních dat za 3 měsíce. Dodavateli score jsou tři největší mobilní operátoři: O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., takže score pokrývá téměř celý tuzemský trh.

TelcoScore je jedno číslo – hodnota za celý telco trh. Nabývá číselných hodnot v rozmezí 1-1000. Odpověď je poskytnuta vždy na základě telefonního čísla nebo rodného čísla – hodnocení zákazníka – fyzické osoby (post paid, pre paid, business). Výpočet je realizován na základě smluvních, provozních a kreditních dat zákazníka. Používání TelcoScore je vždy podmíněno souhlasem zákazníka. Služba je jednoduchá a score je poskytnuto v rámci vteřin. Score je každý den aktualizováno a je dostupné 7/24. Vysoká reputace dodavatelů score garantuje vysokou přesnost predikce.

Provoz platformy pro publikaci score zajišťuje Společnost pro informační databáze, a.s. (SID), která má dlouholeté zkušenosti s provozováním klientských registrů. Data zákazníků zůstávají stále ve vlastnictví operátorů a z nich vypočtené score je zpřístupněno jen v rámci on-line dotazů. Pro využití služby je vždy nutné získat prokazatelný souhlas zákazníka s ověřením score, který je vyžadován u všech subjektů a bude kontrolován provozovatelem platformy, vše v souladu s GDPR compliance. Pro přístup ke score je pro velké a střední firmy k dispozici webová služba, pro menší společnosti je k dispozici webové rozhraní.

 

Během dubna až června 2018 proběhla u Společnosti pro informační databáze, a.s. kontrola služby TelcoScore ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předmětem kontroly bylo ověření dodržování povinností stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci poskytované služby TelcoScore. Úřad v protokolu o kontrole konstatoval, že SID při poskytování služby plní veškeré požadavky a neporušuje žádné povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Úřad se v kontrolním protokolu dotkl i otázek nové právní úpravy (GDPR), kde dospěl ke shodným závěrům.