sid

sid zalozka

Profil společnosti

Společnost pro informační databáze, a.s. (dále také jen „SID“) zaměřuje svoji činnost především na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat a na manažerské vedení projektů. Dlouhodobým cílem společnosti SID je poskytovat s podporou nejmodernějších technologií svým klientům spolehlivé, dostupné, jednoduché a rychlé služby, které vycházejí z jejich potřeb.

Pro sdružení SOLUS zajišťuje společnost SID zpracování negativních klientských registrů SOLUS (Registr FO, Registr IČ), Pozitivního Registru (Registr POR) a Registru třetích stran (R3S). Všechny registry pomáhají více než čtyřem desítkám členů sdružení SOLUS velmi efektivně snižovat riziko z poskytovaných služeb spotřebitelům, podnikatelům i právnickým osobám. 

Ročně zpracuje SID pro sdružení SOLUS několik milionů dotazů do všech registrů. Všechny dotazy jsou zodpovídány on-line v čase kratším než jedna vteřina.

Řada uživatelů negativních klientských registrů SOLUS podniká nejen v České republice, ale také na území Slovenské republiky. Z tohoto důvodu společnost SID rozšířila své podnikatelské aktivity také na území Slovenské republiky. Rutinní provoz negativního klientského Registru FO Slovenská republika, jehož provoz zajišťuje dceřiná společnost SID Slovensko, a.s., byl zahájen v květnu 2006.

Společnost SID pro své klienty – členy sdružení SOLUS připravila další rozšíření služeb pro efektivnější řízení rizik u poskytovaných služeb. Klienti – členové sdružení SOLUS si tak nově mohou zjistit prostřednictvím on-line dotazu také to, zda jim žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady a dále také to, zda se žadatel nenachází v insolvenčním registru. Na základě jednoho dotazu tak členská společnost získá o žadateli několik významných informací, a to při zachování rychlosti odpovědi v čase kratším než jedna vteřina. Struktura silných a renomovaných akcionářů, kteří působí v oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat, a stabilní hospodaření společnosti SID v průběhu dosavadní historie, jsou pro klienty zárukou špičkových služeb a prvotřídní znalosti oborů finančních služeb a zpracování dat.

Společnost SID pro sdružení SOLUS zajišťuje plnění zákonných požadavků (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění) kladených na Registr FO, tj. vyhotovuje odpovědi na písemné žádosti subjektů údajů o (i) výpis osobních údajů a (ii) zjištění zdroje osobních údajů z Registru FO.  Společnost SID dále pro sdružení SOLUS zajišťuje vyhotovování odpovědí na písemné žádosti subjektů údajů o (i) výpis údajů a (ii) zjištění zdroje údajů z Registru IČ. Bližší informace je možné získat na webových stránkách sdružení SOLUS (www.solus.cz), sekce "žádost o výpis z registrů SOLUS".
© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.